Thông tin văn bản số: 23/2004/QH11
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 03/2003/QH11
Tên văn bản Luật kế toán
Ngày ban hành 17/06/2003
Loại văn bản Luật
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Quốc hội
Tệp đính kèm Luật kế toán