Cục Hàng hải Việt Nam

Số hiệu: 78/NQ-CP
Cơ quan ban hành: Khác
Loại văn bản: Nghị quyết
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/11/2015
Thời gian bắt đầu hiệu lực 20/11/2015
Tài liệu đính kèm: New doc.pdf