Monthly Archives: June 2021

//June

(Tiếng Việt) Giá cước thuê tàu container vượt ngưỡng đến mức ảo: $135,000/Day

June 18th, 2021|

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

(Tiếng Việt) Tình trạng sức khỏe tinh thần của thuyền viên cần được quan tâm hơn

June 16th, 2021|

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

(Tiếng Việt) Những cảng cạn nào sắp được ưu tiên đầu tư kết nối với cảng biển?

June 15th, 2021|

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

(Tiếng Việt) Philippines cấm thay đổi thuyền viên đối với các tàu ghé tiểu lục địa Ấn Độ gần đây

June 10th, 2021|

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

(Tiếng Việt) Ảnh hưởng của việc tăng giá cước sẽ mang lại ‘lợi nhuận bội thu’ hai năm cho các hãng vận tải biển

June 9th, 2021|

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

(Tiếng Việt) Dự án hàng hải nào được ưu tiên đầu tư trong 5 năm tới?

June 4th, 2021|

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

(Tiếng Việt) Phát triển cảng biển Việt Nam đảm bảo hàng hóa thông qua đạt hơn 1,4 tỷ tấn

June 1st, 2021|

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.