(Tiếng Việt) Loại Container trong ngành vận tải (P2)

September 5th, 2021|

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

(Tiếng Việt) 16 Loại Container trong ngành vận tải (p1)

September 1st, 2021|

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

(Tiếng Việt) 5 hiện tượng biến đổi khí hậu đại dương có thể đe dọa sức khỏe con người

August 21st, 2021|

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

(Tiếng Việt) Các loại thiết bị cứu sinh trên tàu biển (P2)

August 7th, 2021|

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Types of Life-Saving Equipment Onboard Ships

August 3rd, 2021|

What happens when you are met with an accident on land? Rescue work begins in a couple of minutes (or hours depending on where you are) and soon experienced professionals will be rescuing and assisting you for further treatment.

But what if an accident occurs at sea? What is a cruise ship […]

(Tiếng Việt) Các loại thiết bị cứu sinh trên tàu biển (P1)

August 3rd, 2021|

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

(Tiếng Việt) 8 sự cố thường gặp ở tàu sử dụng động cơ Hàng hải 2 kỳ

July 14th, 2021|

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

(Tiếng Việt) Sự phát triển của tàu Container

July 13th, 2021|

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

(Tiếng Việt) 14 công nghệ tạo nên con tàu xanh tối thượng “Green Ship” (Tàu đủ điều kiện đáp ứng các quy ước và quy định bảo vệ môi trường của IMO)

June 23rd, 2021|

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

(Tiếng Việt) 30 loại thiết bị hàng hải và nguồn lực được sử dụng trên các tàu biển hiện đại

May 10th, 2021|

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.