Dictionary

//Dictionary

Zonate

December 14th, 2015|

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Year To Date

December 14th, 2015|

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Xeric

December 14th, 2015|

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Just-In-Time

December 14th, 2015|

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Joint Rate

December 14th, 2015|

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Warrnty

December 14th, 2015|

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Warranted free from…

December 14th, 2015|

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Visit and search

December 14th, 2015|

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Utilisation allowance (FCL allowance)

December 14th, 2015|

Tiền giảm cước sử dụng trọn container
Khi chủ hàng có 1 lô hàng lẻ, không đủ dung tích hoặc tải trọng của container nhưng vẫn chịu thiệt thuê trọn 1 container để chở, thì hãng tàu có thể ưu đãi giảm giá cước cho thuê trọn container tuỳ theo mức độ sử dụng (utilization). Số […]

Unstuffing or Devanning

December 14th, 2015|

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.