Đã đăng trong tháng: 06/2015

//Tháng Sáu

Cảng container

25/06/2015|

Cảng container là nơi xếp dỡ hàng container từ các phương tiện vận tải thủy (tàu, sà lan…) lên bãi cảng (Container Yard – CY) hoặc các phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt.

Cảng container thường là một bộ phận của hải cảng lớn hơn, bao gồm các cảng phục vụ các loại tàu […]

Hãng Tàu Container

25/06/2015|

Theo AXS-Alphaliner, các hãng tàu container trên thế giới có khoảng 4.700 tàu với tổng năng lực khoảng 13 triệu TEU, tính đến tháng 1 năm 2010.

Trong số đó, 100 hãng tàu hàng đầu (Top 100 operated fleets) có tổng số tàu đang sở hữu, thuê, và đóng mới là 4.400 tàu với sức chở gần […]

Tàu container

25/06/2015|

Cùng với sự thịnh hành của hình thức vận tải container chuyên tuyến, tàu container cũng ngày càng phát triển cả về năng lực vận chuyển lẫn tính chuyên dụng.
Lịch sử tàu container
Tàu container đầu tiên được hoán cải từ tàu chở dầu T2 sau Thế chiến thứ hai. Ban đầu, hầu hết container được vận […]

Phân loại container

25/06/2015|

Các loại container đường biển được chia thành hai nhóm chính: theo tiêu chuẩn và không theo tiêu chuẩn ISO.

Loại không theo tiêu chuẩn có thể tương tự container ISO về hình dáng kích thước, nhưng không được sử dụng rộng rãi và nhất quán do không được tiêu chuẩn hóa.

Ở đây, bài viết này […]

(English) Container shipping news

25/06/2015|

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

(English) Freight forwarder- how to choose?

25/06/2015|

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

(English) Maritime container terminal

25/06/2015|

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

(English) Container Shipping Lines

25/06/2015|

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

(English) Freight Container

25/06/2015|

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

(English) Container Ships

25/06/2015|

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.