Đã đăng trong tháng: 11/2015

//Tháng Mười Một

Vì sao nên lựa chọn vận tải biển để vận chuyển hàng hóa?

26/11/2015|

Năng lực chuyên chở bằng đường biển rất lớn. Nhìn chung năng lực chuyên chở của công cụ vận tải đường biển (tầu biển) không bị hạn chế như các công cụ của các phương thức vận tải khác.

Tuy thời gian vận chuyển đường biển không nhanh như đối với vận tải hàng không nhưng […]