Luật hàng hải

QUY ĐỊNH VỀ BÁO HIỆU HÀNG HẢI VÀ THÔNG BÁO HÀNG HẢI

17/03/2016|

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

Số: 07/2015/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2015

 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ BÁO HIỆU HÀNG HẢI VÀ THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng […]

Quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam

17/03/2016|

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 54/2015/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG TƯ

Quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động

tuyến nội địa vào, rời […]

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển

14/03/2016|

Cục Hàng hải Việt Nam

Số hiệu:
Số: 05/2008/PL-UBTVQH12

Cơ quan ban hành:
Quốc hội

Loại văn bản:
Pháp lệnh

Người ký:
Nguyễn Phú Trọng

Ngày ban hành:
27/08/2008

Thời gian bắt đầu hiệu lực
27/08/2008

Tài liệu đính kèm:
Phap Lenh Thu Tuc Bat Giu Tau Bien.doc

Nghị quyết Về việc gia nhập Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001

14/03/2016|

Cục Hàng hải Việt Nam

Số hiệu:
78/NQ-CP

Cơ quan ban hành:
Khác

Loại văn bản:
Nghị quyết

Người ký:
Nguyễn Tấn Dũng

Ngày ban hành:
20/11/2015

Thời gian bắt đầu hiệu lực
20/11/2015

Tài liệu đính kèm:
New doc.pdf

BWM 2004(Công ước quốc tế về kiểm soát,quản lý nước dằn & cặn lắng của tàu)

10/03/2016|

BWM 2004(Công ước quốc tế về kiểm soát,quản lý nước dằn & cặn lắng của tàu)

BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM

09/03/2016|

QUỐC HỘI
——–Luật số: 95/2015/QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

BỘ LUẬT

HÀNG HẢI VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Bộ luật hàng hải […]

Thông tư quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa.

22/12/2015|

Thông tin văn bản số: 61/2015/TT-BGTVT

Tình trạng văn bản
Còn hiệu lực

Số/ Ký hiệu
61/2015/TT-BGTVT

Ngày ban hành
02/11/2015

Hình thức văn bản
Thông tư

Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ
Bộ Giao thông vận tải

Lĩnh vực
Vận tải và các dịch vụ liên quan

Chuyên ngành
Đường thủy nội địa

Tệp đính kèm
Thông tư số 61/2015/TT-BGTVT

Ghi chú
Bãi bỏ Quyết định số 33/2004/QĐ-BGTVT […]

Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

22/12/2015|

Thông tin văn bản số: 24/2015/NĐ-CP

Tình trạng văn bản
Còn hiệu lực

Số/ Ký hiệu
24/2015/NĐ-CP

Ngày ban hành
27/02/2015

Tên văn bản
Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội […]

Luật giao thông đường thuỷ nội địa

22/12/2015|

Thông tin văn bản số: 23/2004/QH11

Hiệu lực văn bản
Còn hiệu lực

Số ký hiệu
23/2004/QH11

Tên văn bản
Luật giao thông đường thuỷ nội địa

Ngày ban hành
15/06/2004

Loại văn bản
Luật

Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ
Quốc hội

Tệp đính kèm
Luật giao thông đường thuỷ nội địa

 

Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

22/12/2015|

Thông tin văn bản số: 110/2014/NĐ-CP

Số/ Ký hiệu
110/2014/NĐ-CP

Ngày ban hành
20/11/2014

Tên văn bản
Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

Đơn vị ban hành
Chính phủ

Lĩnh vực
Vận tải và các dịch vụ liên quan

Chuyên ngành
Đường thủy nội địa

Tệp đính kèm
Nghị định 110/2014/NĐ-CP

Ghi chú
Có hiệu lực kể từ ngày […]