Luật hàng hải

Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển

22/12/2015|

Thông tin văn bản số: 30/2014/NĐ-CP

Hiệu lực văn bản
Còn hiệu lực

Số ký hiệu
30/2014/NĐ-CP

Tên văn bản
Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển

Ngày ban hành
14/04/2014

Ngày hiệu lực
01/07/2014

Loại văn bản
Nghị định

Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ
Chính phủ
Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng

Tệp đính kèm
Nghị […]