Luật về logistics

//Luật về logistics

Quy định về tải trọng, khổ giới hạn đường bộ…

15/03/2016|

Thông tin văn bản số: 46/2015/TT-BGTVT

Tình trạng văn bản
Còn hiệu lực

Số/ Ký hiệu
46/2015/TT-BGTVT

Ngày ban hành
07/09/2015

Hình thức văn bản
Thông tư

Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ
Bộ Giao thông vận tải
Đinh La Thăng
Bộ trưởng

Lĩnh vực
Kết cấu hạ tầng Giao Thông

Chuyên ngành
Đường bộ

Tệp đính kèm
Download file: TT46.signed.pdf

Ghi chú

Thay thế Thông tư 07/2010/TT-BGTVT; Thông tư 03/2011/TT-BGTVT; Thông tư […]

Việt Nam và việc tham gia Công ước BWM 2004 của IMO

10/03/2016|

Việt Nam và việc tham gia Công ước BWM 2004 của IMO

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

09/03/2016|

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 60/2015/TT-BGTVT
Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 63/2014/TT-BGTVT NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH […]

Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

08/03/2016|

Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Nghị định về Logistics số 140/2007/NĐ-CP

08/03/2016|

CHÍNH PHỦ

_______

Số : 140/2007/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________________

Hà Nội, ngày  05  tháng  9  năm 2007

 

 

 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết Luật Thương mại

về điều kiện kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm

đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc

_________

 

 
CHÍNH PHỦ
Căn […]

Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

22/12/2015|

Thông tin văn bản số: 86/2014/NĐ-CP

Hiệu lực văn bản
Còn hiệu lực

Số ký hiệu
86/2014/NĐ-CP

Tên văn bản
Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Ngày ban hành
10/9/2014

Loại văn bản
Nghị định

Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ
Chính phủ
Nguyễn Tấn Dũng

Tệp đính kèm
Nghị định số 86/2014/NĐ-CP

 

Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistic và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistic

22/12/2015|

Thông tin văn bản số: 140/2007/NĐ-CP

Hiệu lực văn bản
Còn hiệu lực

Số ký hiệu
140/2007/NĐ-CP

Tên văn bản
Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistic và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistic

Ngày ban hành
05/09/2007

Loại văn bản
Nghị định

Đơn vị ban […]