Thông tin nội bộ

//Thông tin nội bộ

DANH SÁCH CÁC ĐỀN CHÙA CÔNG TY THƯỜNG ĐI LỄ

15/12/2015|

DANH SÁCH CÁC ĐỀN CHÙA CÔNG TY THƯỜNG ĐI LỄ

TT
Các đền, chùa
Địa chỉ
 

1
Chùa Hàn Long
Hải Dương

2
Chùa Tảo Sách
Đường Lac Long Quân- Hà Nội

3
Phủ Tây Hồ
Hà Nội

4
Đình Phúc Khánh
Hà Nội
 

5
Đền Ứng Thiên
Hà Nội
 

6
Đền Sòng
Thanh Hóa
 

7
Đền Trần Bảo Lộc
Nam Định
 

8
Đền Bà Chúa Kho
Bắc Ninh
 

9
Đền Ông Hoàng Bảy
Lào Cai
 

10
Đền Ông Hoàng Mười
Hà Tĩnh
 

11
Đền Cửa Ông
Quảng Ninh
 

12
Đền Bà Đế
Hải […]

CÁC BỆNH VIỆN CÔNG TY ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

15/12/2015|

CÁC BỆNH VIỆN CÔNG TY ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

TT
Tên bệnh viện
Mã bệnh viện
Địa chỉ

1
Bệnh viện giao thông vân tải Trung ương
01- 010
Hà Nôi

2
Bệnh viện Xanh Pon
01- 003
Hà Nôi

3
Bệnh viện Thanh Nhàn
01- 006
Hà Nôi

4
Trung Tâm y tế quận Đống Đa
01- 020
Hà Nôi

5
Bệnh viện đa khoa Đức Giang
01- 025
Hà Nôi

6
Trung tâm y tế […]