Dịch vụ vận chuyển container nội địa và quốc tế

  • Kinh doanh và khai thác tầu biển

Dịch vụ logistics

  • Vận chuyển từ kho tới kho
  • Vận chuyển đường sắt
  • Kho bãi và các dịch vụ liên quan

Dịch vụ quốc tế

  • Đại lý cho các hãng tầu quốc tế
  • Khai thuê hải quan xuất nhập khẩu
  • Vận chuyển hàng hóa đa phương thức