Thông tin văn bản số: 24/2015/NĐ-CP
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 24/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/02/2015
Tên văn bản Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng
Lĩnh vực Pháp chế
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Tệp đính kèm Nghị định 24/2015/NĐ-CP
Ghi chú Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2015, thay thế Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.