Thông tin văn bản số: 30/2014/NĐ-CP

Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 30/2014/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển
Ngày ban hành 14/04/2014
Ngày hiệu lực 01/07/2014
Loại văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng
Tệp đính kèm Nghị định 30/2014/NĐ-CP