Thông tin văn bản số: 46/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 46/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 07/09/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng Bộ trưởng
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông
Chuyên ngành Đường bộ
Ghi chú
Thay thế Thông tư 07/2010/TT-BGTVT; Thông tư 03/2011/TT-BGTVT; Thông tư 65/2013/TT-BGTVT