DANH SÁCH CÁC ĐỀN CHÙA CÔNG TY THƯỜNG ĐI LỄ
TT Các đền, chùa Địa chỉ  
1 Chùa Hàn Long Hải Dương
2 Chùa Tảo Sách Đường Lac Long Quân- Hà Nội
3 Phủ Tây Hồ Hà Nội
4 Đình Phúc Khánh Hà Nội  
5 Đền Ứng Thiên Hà Nội  
6 Đền Sòng Thanh Hóa  
7 Đền Trần Bảo Lộc Nam Định  
8 Đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh  
9 Đền Ông Hoàng Bảy Lào Cai  
10 Đền Ông Hoàng Mười Hà Tĩnh  
11 Đền Cửa Ông Quảng Ninh  
12 Đền Bà Đế Hải Phòng  
13 Đền Hòn Dấu Hải Phòng  
14 Đền Mẫu Hưng Yên Hưng Yên