Số hiệu: Số 10/2013/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Loại văn bản: Thông tư
Người ký: Bộ trưởng Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 08/05/2013
Thời gian bắt đầu hiệu lực 01/07/2013
Tài liệu đính kèm: Thong tu 10-T05-2013 BGTVT – Huong dan Nghi dinh 21-2012.ra