Cục Hàng hải Việt Nam

Số hiệu: 25/2013/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Loại văn bản: Thông tư
Người ký: Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 29/08/2013
Thời gian bắt đầu hiệu lực 01/11/2013
Tài liệu đính kèm: 25.2013.TT.BGTVT.doc