Cục Hàng hải Việt Nam

Số hiệu: 1132/QĐ-CHHVN
Cơ quan ban hành: Cục Hàng hải Việt Nam
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Nguyễn Xuân Sang
Ngày ban hành: 27/10/2015
Thời gian bắt đầu hiệu lực 27/10/2015
Tài liệu đính kèm: 1132.pdf