Đã đăng trong tháng: 06/2015

//Tháng Sáu

Phân loại container

25/06/2015|

Các loại container đường biển được chia thành hai nhóm chính: theo tiêu chuẩn và không theo tiêu chuẩn ISO.

Loại không theo tiêu chuẩn có thể tương tự container ISO về hình dáng kích thước, nhưng không được sử dụng rộng rãi và nhất quán do không được tiêu chuẩn hóa.

Ở đây, bài viết này […]

(English) Container shipping news

25/06/2015|

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

(English) Freight forwarder- how to choose?

25/06/2015|

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

(English) Maritime container terminal

25/06/2015|

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

(English) Container Shipping Lines

25/06/2015|

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

(English) Freight Container

25/06/2015|

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

(English) Container Ships

25/06/2015|

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

Ký mã hiệu container

16/06/2015|

Nếu để ý, bạn sẽ thấy trên vỏ container có rất nhiều loại ký, mã hiệu thể hiện những ý nghĩa khác nhau.

Chúng được ghi ở phía trước, phía sau, bên trong, bên ngoài, và cả trên nóc; có lẽ chỉ trừ dưới gầm là không có ký hiệu nào.

Hiện tiêu chuẩn hiện hành quy […]

Cấu trúc container

16/06/2015|

Container có nhiều loại, mỗi loại có một hoặc một số đặc điểm cấu trúc đặc thù khác nhau (tuy vẫn tuân theo tiêu chuẩn để đảm bảo tính thống nhất và tính thuận lợi cho việc sử dụng trong vận tải đa phương thức).

Về cơ bản container bách hóa (General Purpose Container) là khối […]

Các công ước, tiêu chuẩn quốc tế về container

16/06/2015|

Để container có thể lưu thông một cách an toàn và hợp lệ, việc chế tạo phải đảm bảo tuân thủ các công ước, tiêu thuẩn quốc tế về container.

Công ước quốc tế

1. Công ước Hải quan về Container (Customs Convention on Containers)
Tham khảo sách “Container”, 2 tập
2. Công ước quốc tế về an toàn […]