Đã đăng trong tháng: 12/2015

//Tháng Mười Hai

Thông tư quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa.

22/12/2015|

Thông tin văn bản số: 61/2015/TT-BGTVT

Tình trạng văn bản
Còn hiệu lực

Số/ Ký hiệu
61/2015/TT-BGTVT

Ngày ban hành
02/11/2015

Hình thức văn bản
Thông tư

Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ
Bộ Giao thông vận tải

Lĩnh vực
Vận tải và các dịch vụ liên quan

Chuyên ngành
Đường thủy nội địa

Tệp đính kèm
Thông tư số 61/2015/TT-BGTVT

Ghi chú
Bãi bỏ Quyết định số 33/2004/QĐ-BGTVT […]

Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

22/12/2015|

Thông tin văn bản số: 24/2015/NĐ-CP

Tình trạng văn bản
Còn hiệu lực

Số/ Ký hiệu
24/2015/NĐ-CP

Ngày ban hành
27/02/2015

Tên văn bản
Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội […]

Luật giao thông đường thuỷ nội địa

22/12/2015|

Thông tin văn bản số: 23/2004/QH11

Hiệu lực văn bản
Còn hiệu lực

Số ký hiệu
23/2004/QH11

Tên văn bản
Luật giao thông đường thuỷ nội địa

Ngày ban hành
15/06/2004

Loại văn bản
Luật

Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ
Quốc hội

Tệp đính kèm
Luật giao thông đường thuỷ nội địa

 

Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

22/12/2015|

Thông tin văn bản số: 110/2014/NĐ-CP

Số/ Ký hiệu
110/2014/NĐ-CP

Ngày ban hành
20/11/2014

Tên văn bản
Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

Đơn vị ban hành
Chính phủ

Lĩnh vực
Vận tải và các dịch vụ liên quan

Chuyên ngành
Đường thủy nội địa

Tệp đính kèm
Nghị định 110/2014/NĐ-CP

Ghi chú
Có hiệu lực kể từ ngày […]

Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển

22/12/2015|

Thông tin văn bản số: 30/2014/NĐ-CP

Hiệu lực văn bản
Còn hiệu lực

Số ký hiệu
30/2014/NĐ-CP

Tên văn bản
Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển

Ngày ban hành
14/04/2014

Ngày hiệu lực
01/07/2014

Loại văn bản
Nghị định

Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ
Chính phủ
Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng

Tệp đính kèm
Nghị […]

Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

22/12/2015|

Thông tin văn bản số: 86/2014/NĐ-CP

Hiệu lực văn bản
Còn hiệu lực

Số ký hiệu
86/2014/NĐ-CP

Tên văn bản
Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Ngày ban hành
10/9/2014

Loại văn bản
Nghị định

Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ
Chính phủ
Nguyễn Tấn Dũng

Tệp đính kèm
Nghị định số 86/2014/NĐ-CP

 

Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistic và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistic

22/12/2015|

Thông tin văn bản số: 140/2007/NĐ-CP

Hiệu lực văn bản
Còn hiệu lực

Số ký hiệu
140/2007/NĐ-CP

Tên văn bản
Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistic và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistic

Ngày ban hành
05/09/2007

Loại văn bản
Nghị định

Đơn vị ban […]

CÁC BỆNH VIỆN CÔNG TY ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

15/12/2015|

CÁC BỆNH VIỆN CÔNG TY ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

TT
Tên bệnh viện
Mã bệnh viện
Địa chỉ

1
Bệnh viện giao thông vân tải Trung ương
01- 010
Hà Nôi

2
Bệnh viện Xanh Pon
01- 003
Hà Nôi

3
Bệnh viện Thanh Nhàn
01- 006
Hà Nôi

4
Trung Tâm y tế quận Đống Đa
01- 020
Hà Nôi

5
Bệnh viện đa khoa Đức Giang
01- 025
Hà Nôi

6
Trung tâm y tế […]

Yêu cầu kỹ thuật khi chất xếp hàng hóa vào Container

15/12/2015|

Yêu cầu kỹ thuật khi chất xếp hàng hóa vào Container

Khi tiến hành chất xếp hàng vào container cần lưu ý những yêu cầu kỹ thuật sau dây:

Phân bố đều trọng lượng hàng trên mặt sàn container.

Mục đích phân bố đều trọng lượng hàng trên mặt sàn container là để tránh trọng lượng tập […]

Phân loại 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, 5PL

15/12/2015|

1PL, 2PL, 3PL, 4PL, 5PL là gì vậy?

1PL (First Party Logistics hay Logistics tự cấp)

Là những người sở hữu hàng hóa tự mình tổ chức và thực hiện các hoạt động Logistics để đáp ứng nhu cầu của bản thân. Các công ty này có thể sở hữu phương tiện vận tải, nhà xưởng, thiết […]