Đã đăng trong tháng: 01/2016

//Tháng Một

Danh sách bệnh viện tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng

26/01/2016|

DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TP HÀ NỘI

STT
Tên bệnh viện
Địa chỉ

1
Bệnh viện bạch mai
Đc: 78 Đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội – Tel: 844 3869 3731

Fax: 844 3869 1607

Website: bachmaihospital.org

2
Bệnh viện Hữu Nghị
Đc: 1 Trần Khánh Dư, Bạch Ðằng, Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội

ĐT: (04)825 2231

3
Bệnh viện E, Hà Nội
Đc: […]