Đã đăng trong tháng: 03/2020

//Tháng Ba

DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

07/03/2020|

STT
Tên bệnh viện
Địa chỉ

1
Bệnh viện Lê Lợi
Đc: 22 Lê Lợi F1 Thành Phố Vũng Tầu, TP Vũng Tàu .

ĐT: (064)837821

2
Bệnh viện Bà Rịa
Đc: Phạm Ngọc Thạch, Phước Hưng, Bà Rịa  Bà Rịa – Vũng Tàu
ĐT: (064) 382 9960

3
Bệnh viện Huyện Long Điền
Đc: An Nhứt, Long Đất, Bà Rịa – Vũng Tàu

ĐT: (064).862856

4
Trung tâm Y tế huyện […]