Đã đăng trong tháng: 05/2021

//Tháng Năm

Cảng biển Việt Nam “lột xác” thế nào sau gần nửa thế kỷ?

05/05/2021|

Cảng biển Việt Nam “lột xác” thế nào sau gần nửa thế kỷ?

Với chính sách đa dạng hóa, thu hút nguồn vốn tư nhân, cảng biển Việt Nam dần “lột xác” và khẳng định vị thế trên bản đồ hàng hải thế giới.

Trải qua gần nửa thế kỷ từ […]