Luật về hành chính nhân sự

/Luật về hành chính nhân sự

Luật bảo hiểm xã hội

24/02/2016|

Thông tin văn bản số: 58/2014/QH13

Hiệu lực văn bản
Còn hiệu lực

Số ký hiệu
58/2014/QH13

Tên văn bản
Luật bảo hiểm xã hội

Ngày ban hành
20/11/2014

Loại văn bản
Luật

Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ
Quốc hội

Tệp đính kèm
Luật bảo hiểm xã hội 2014