Luật về kế toán

/Luật về kế toán

Luật kế toán 2003

24/02/2016|

Thông tin văn bản số: 23/2004/QH11

Hiệu lực văn bản
Còn hiệu lực

Số ký hiệu
03/2003/QH11

Tên văn bản
Luật kế toán

Ngày ban hành
17/06/2003

Loại văn bản
Luật

Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ
Quốc hội

Tệp đính kèm
Luật kế toán