Thông báo

/Thông báo

Bảng niêm yết giá hàng hóa dịch vụ 23/02/2022

23/02/2022|

Niêm yết giá 05/11/2021

05/11/2021|

Niêm yết giá 26/10/2021

26/10/2021|

Niêm yết giá 10/10/2021

10/10/2021|

Niêm yết giá 30/09/2021

30/09/2021|

Niêm yết giá ngày 10/09/2021

10/09/2021|

Niêm yết giá 25/08/2021

25/08/2021|

Niêm yết giá 10/08/2021

10/08/2021|

Bảng niêm yết giá

07/04/2021|

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

16/11/2020|

Công ty Cổ phần Hàng hải VSICO liên tục tuyển dụng các chức danh Thủy thủ, Thợ máy làm việc trên các tàu container của Công ty hoạt động chuyên tuyến nội địa Hồ Chí Minh – Hải Phòng.

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trên tàu biển.

Quyền lợi: […]