Kiến thức về Logistics

//Kiến thức về Logistics

PHÂN LOẠI HÀNG NGUY HIỂM IMO DG

30/03/2021|

Theo luật pháp ở Việt Nam, chất nguy hại phân loại theo 9 loại và nhóm loại, dùng mã Quốc tế UN và số hiệu nguy hiểm.

Hàng hoá nguy hiểm được phân loại theo Nghị định số 13/2003/NĐ-CP, ngày 19/02/2003 của chính phủ về quy định danh mục hàng nguy hiểm, […]

QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG NHẬP

18/03/2021|

Mỗi lô hàng xuất nhập khẩu đều cần làm thủ tục hải quan (hay còn gọi là thông quan lô hàng), một bước quan trọng trong vận chuyển hàng hóa. Dưới đây là quy trình thủ tục hải quan chung cho lô hàng nhập thông thường.

Bước 1: Chuẩn bị chứng từ khai tờ khai hải […]

Kho gom hàng lẻ – Khái niệm, lợi ích và nhược điểm

15/12/2020|

Việc sử dụng các Kho gom hàng lẻ (Kho tập kết) có thể cải thiện hiệu suất chuỗi cung ứng của bạn đồng thời giảm thiểu các loại chi phí. Hình thức lưu kho này liên quan đến việc kết hợp các lô hàng nhỏ đi đến một điểm đến tương tự thành […]

Crossdocking là gì?

15/11/2020|

Cross Docking là một kĩ thuật logistics nhằm loại bỏ chức năng lưu trữ và thu gom đơn hàng của một kho hàng, mà vẫn cho phép thực hiện các chức năng tiếp nhận và gửi hàng.

Hoạt động kho hàng mà không có hàng tồn kho

Trong 4 chức năng chính của hoạt động […]