Luật hàng hải

Thông tư quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa.

22/12/2015|

Thông tin văn bản số: 61/2015/TT-BGTVT

Tình trạng văn bản
Còn hiệu lực

Số/ Ký hiệu
61/2015/TT-BGTVT

Ngày ban hành
02/11/2015

Hình thức văn bản
Thông tư

Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ
Bộ Giao thông vận tải

Lĩnh vực
Vận tải và các dịch vụ liên quan

Chuyên ngành
Đường thủy nội địa

Tệp đính kèm
Thông tư số 61/2015/TT-BGTVT

Ghi chú
Bãi bỏ Quyết định số 33/2004/QĐ-BGTVT […]

Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

22/12/2015|

Thông tin văn bản số: 24/2015/NĐ-CP

Tình trạng văn bản
Còn hiệu lực

Số/ Ký hiệu
24/2015/NĐ-CP

Ngày ban hành
27/02/2015

Tên văn bản
Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội […]

Luật giao thông đường thuỷ nội địa

22/12/2015|

Thông tin văn bản số: 23/2004/QH11

Hiệu lực văn bản
Còn hiệu lực

Số ký hiệu
23/2004/QH11

Tên văn bản
Luật giao thông đường thuỷ nội địa

Ngày ban hành
15/06/2004

Loại văn bản
Luật

Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ
Quốc hội

Tệp đính kèm
Luật giao thông đường thuỷ nội địa

 

Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

22/12/2015|

Thông tin văn bản số: 110/2014/NĐ-CP

Số/ Ký hiệu
110/2014/NĐ-CP

Ngày ban hành
20/11/2014

Tên văn bản
Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

Đơn vị ban hành
Chính phủ

Lĩnh vực
Vận tải và các dịch vụ liên quan

Chuyên ngành
Đường thủy nội địa

Tệp đính kèm
Nghị định 110/2014/NĐ-CP

Ghi chú
Có hiệu lực kể từ ngày […]

Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển

22/12/2015|

Thông tin văn bản số: 30/2014/NĐ-CP

Hiệu lực văn bản
Còn hiệu lực

Số ký hiệu
30/2014/NĐ-CP

Tên văn bản
Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển

Ngày ban hành
14/04/2014

Ngày hiệu lực
01/07/2014

Loại văn bản
Nghị định

Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ
Chính phủ
Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng

Tệp đính kèm
Nghị […]