Luật về logistics

//Luật về logistics

Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

08/03/2016|

Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Nghị định về Logistics số 140/2007/NĐ-CP

08/03/2016|

CHÍNH PHỦ

_______

Số : 140/2007/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________________

Hà Nội, ngày  05  tháng  9  năm 2007

 

 

 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết Luật Thương mại

về điều kiện kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm

đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc

_________

 

 
CHÍNH PHỦ
Căn […]

Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

22/12/2015|

Thông tin văn bản số: 86/2014/NĐ-CP

Hiệu lực văn bản
Còn hiệu lực

Số ký hiệu
86/2014/NĐ-CP

Tên văn bản
Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Ngày ban hành
10/9/2014

Loại văn bản
Nghị định

Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ
Chính phủ
Nguyễn Tấn Dũng

Tệp đính kèm
Nghị định số 86/2014/NĐ-CP

 

Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistic và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistic

22/12/2015|

Thông tin văn bản số: 140/2007/NĐ-CP

Hiệu lực văn bản
Còn hiệu lực

Số ký hiệu
140/2007/NĐ-CP

Tên văn bản
Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistic và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistic

Ngày ban hành
05/09/2007

Loại văn bản
Nghị định

Đơn vị ban […]