Thông tin nội bộ

//Thông tin nội bộ

CÁC BỆNH VIỆN CÔNG TY ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

15/12/2015|

CÁC BỆNH VIỆN CÔNG TY ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

TT
Tên bệnh viện
Mã bệnh viện
Địa chỉ

1
Bệnh viện giao thông vân tải Trung ương
01- 010
Hà Nôi

2
Bệnh viện Xanh Pon
01- 003
Hà Nôi

3
Bệnh viện Thanh Nhàn
01- 006
Hà Nôi

4
Trung Tâm y tế quận Đống Đa
01- 020
Hà Nôi

5
Bệnh viện đa khoa Đức Giang
01- 025
Hà Nôi

6
Trung tâm y tế […]