Từ điển

Zonate

14/12/2015|

Đánh dấu hoặc sắp xếp theo khu vực.

Year To Date

14/12/2015|

Từ đầu Năm đến Nay.

Xeric

14/12/2015|

Yêu cầu một lượng độ ẩm rất nhỏ.

Just-In-Time

14/12/2015|

Theo phương pháp kiểm soát hàng tồn kho này, khâu nhập kho là rất nhỏ hoặc không tồn tại; container là nhà kho di động và phải đến “kịp lúc”, tức là không quá sớm cũng không quá muộn.

Joint Rate

14/12/2015|

Thuế suất từ một điểm nằm trên một tuyến vận tải đến một điểm trên một tuyến vận tải khác được công bố trong một biểu thuế.

Warrnty

14/12/2015|

Sự bảo đảm
Thuật ngữ thường được dùng trong các hợp đồng bảo hiểm để chỉ một điều kiện phải được hoàn thành chính xác cho dù nó có mật thiết hay không đến một tai nạn rủi ro nào đó mà nếu người được bảo hiểm vi phạm điều kiện đó thì người bảo hiểm […]

Warranted free from…

14/12/2015|

Cho phép được miễn trách đối với…
Thuật ngữ thường được sử dụng trong các văn kiện ngành bảo hiểm, có giá trị như một bảo lưu cho phép người bảo hiểm được giải miễn trách nhiệm đối với một sự việc hay một vấn đề gì đó. Thí dụ: Cho phép công ty bảo hiểm […]

Visit and search

14/12/2015|

Việc khám xét và lục soát (tàu)
Khám xét và kiểm tra giấy tờ trước khi tàu ra vào cảng là điều bình thường do các cơ quan chức năng thực hiện (An ninh, y tế, hải quan,…) theo luật pháp địa phương. Nhưng khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật sở tại thì các […]

Utilisation allowance (FCL allowance)

14/12/2015|

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

Unstuffing or Devanning

14/12/2015|

Việc rút hàng (Dỡ hàng) ra khỏi container