Sự kiện & hoạt động

//Sự kiện & hoạt động

Công ty TNHH Alberta Việt Nam (đơn vị thành viên trực thuộc VSICO) tham gia tọa đàm trực tuyến ‘Đảm bảo chất lượng dầu nhờn động cơ phù hợp Quy chuẩn QCVN14:2018/BKHCN’

15/11/2020|

Kể từ ngày 15/9/2019, sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, pha chế, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường phải áp dụng các quy định của QCVN 14:2018/BKHCN và sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN.\

Các khách mời tham gia chương trình tọa đàm do Chất lượng Việt Nam […]