Thông tin văn bản số: 58/2014/QH13
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 58/2014/QH13
Tên văn bản Luật bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành 20/11/2014
Loại văn bản Luật
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Quốc hội
Tệp đính kèm Luật bảo hiểm xã hội 2014