Với khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, VSICO phấn đấu trở thành Công ty Hàng hải hàng đầu Việt Nam và khu vực; hướng đến một Công ty mang đẳng cấp quốc tế.

VSICO mong muốn tạo nên một thương hiệu Việt, thể hiện tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào Việt Nam trên trường quốc tế.