CÁC BỆNH VIỆN CÔNG TY ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
TT Tên bệnh viện Mã bệnh viện Địa chỉ
1 Bệnh viện giao thông vân tải Trung ương 01- 010 Hà Nôi
2 Bệnh viện Xanh Pon 01- 003 Hà Nôi
3 Bệnh viện Thanh Nhàn 01- 006 Hà Nôi
4 Trung Tâm y tế quận Đống Đa 01- 020 Hà Nôi
5 Bệnh viện đa khoa Đức Giang 01- 025 Hà Nôi
6 Trung tâm y tế Y tế Long Biên 01- 092 Hà Nôi
7 Bệnh viện xây dựng 01- 055 Hà Nôi
8 Bệnh viện E 01- 007 Hà Nôi
9 Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền 31- 003 Hải Phòng
10 Trung tâm y tế quận 4- Hồ Chí Minh 79- 010 Hồ Chí Minh
11 Bệnh viện quận 7 – Hồ Chí Minh 79- 019 Hồ Chí Minh