Sản lượng container thông qua các cảng Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021 đạt 259,7 triệu TEU, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

Về lượng hàng hóa của các cảng Trung Quốc, đạt 14.207,6 triệu tấn, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc.

Biểu đồ dưới đây cho thấy dữ liệu về lượng container và hàng hóa của 8 cảng lớn ở Trung Quốc, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 11.

Trong đó, cảng Đại Liên có mức giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 34%, trong khi cảng Vịnh Bắc Bộ báo cáo mức tăng trưởng lớn nhất về lưu lượng container trong giai đoạn tương ứng của năm 2020, lên tới 18,6%.

1

 Nguồn: Bộ Giao thông vận tải của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Về giá cước vận tải container, giá trị trung bình của chỉ số Ningbo Container Freight (NCFI) trong tháng 12 là 4.104,3 điểm, tăng nhẹ 3,3% so với tháng trước.

Tuy nhiên, con số này phản ánh mức tăng vọt 95,7% so với tháng 12 năm ngoái, như được thấy bên dưới.

Từ Ningbo đến Bắc Mỹ, các yếu tố cơ bản về cung và cầu đã thắt chặt, hầu hết các chuyến đi đều đầy tải và giá cước vận tải trên thị trường vẫn ở mức cao.

Giá cước vận chuyển trung bình 1 container 40′ từ cảng Ningbo đến Los Angeles và New York trong tháng 12 lần lượt là 7.676 USD và 9.278 USD, tăng 3,2% và 4,9% so với tháng trước.

Mức tăng NCFI theo tháng lớn nhất trong tháng 12, được quan sát thấy trên tuyến thương mại giữa Ninh Ba với Singapore và Malaysia, lên tới hơn 54,5% so với tháng 11, ở mức 4.203,8 điểm.

Trong khi đó, mức giảm lớn nhất theo tháng trong Chỉ số vận chuyển hàng hóa bằng container ở Ningbo là giữa Ningbo và Nam Phi, xuống 7,43% ở mức 5.776,7 điểm.

2

Nguồn: Sàn giao dịch vận chuyển Ningbo

Về số liệu hàng năm, giá trị của chỉ số vận tải container Ningbo (NCFI) đã tăng hơn 100% trong hầu hết các trường hợp, với mức tăng trưởng lớn nhất là 127,1% trong thương mại với Nam Phi, và mức tăng nhỏ hơn là gần 24,6%, trong thương mại với Tây Phi.