Dịch vụ
Tìm kiếm
lịch tàu Book chuyến Tuyển dụng Liên hệ

Các sự kiện sắp diễn ra

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LOGISTICS VIỆT NAM 2023
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LOGISTICS VIỆT NAM 2023 12/07/2023

Logistics là một trong những ngành tăng trưởng nhanh và ổn định nhất của Việt Nam, với tốc độ bình quân từ 14 – 16% một năm, quy mô 40 – 42 tỷ USD/năm. Theo đánh giá của Agility năm 2022, Việt Nam được xếp hạng thứ 11 trong nhóm 50 thị trường logistics mới nổi toàn cầu.